Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Spijkse Kweldijk | Groot Onderhoud

UPDATE 09 maart 2023 

Wij zullen dan op maandag 27 maart beginnen met de fysieke werkzaamheden buiten.
 
Deze zullen voor ons tm 7 april duren.
Het aanbrengen van de betonsloof zal door derden uitgevoerd worden rechtstreeks in opdracht van de gemeente.
 
—-

Om een goede voorbereiding van het project mogelijk te maken, willen we reeds bij de start van het project inventariseren of er bij u als bewoner, knelpunten en ideeën zijn die van belang kunnen zijn bij het uitwerken van het ontwerp. Uw kijk op de huidige woonomgeving is zeer nuttig om te gebruiken bij het ontwerpen van een nieuwe inrichting. Wij willen u dan ook vragen om bij onderstaande aspecten uw knelpunten en ideeën in te vullen.

Zou u dit duidelijk, met vermelding van locaties en eventueel met voorbeelden willen doen?
Vervolgens zal de projectleider samen met een verkeerskundige én het bouwteam toetsen welke aspecten wel of niet in het ontwerp verwerkt kunnen worden. Later in de ontwerpfase zal u hierover nader geïnformeerd worden.

Alvast hartelijk dank voor de samenwerking!