Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Werkzaamheden
Tijdens deze periode wordt de complete asfaltconstructie verwijderd, opgebouwd en wordt er nieuw asfalt aangebracht. Bij deze weg wordt aan weerskanten een betonsloof aangebracht dat dient als bermverharding. Ook worden er twee snelheid vertragende plateaus aangebracht ter hoogte van de Zeek en de Bommelkampgraaf.

Onze planning van 15 juli – 3 augustus
Vrijdag 15 juli + dinsdag 19 juli               worden de freeswerkzaamheden uitgevoerd.
Donderdag 21 juli + vrijdag 22 juli            worden de onderlaag en tussenlaag met asfalt aangebracht.
Maandag 25 juli  t/m 29 juli                    worden de betonsloven aangebracht.
Woensdag 3 augustus                             wordt de deklagen aangebracht en wordt de weg afgewerkt.
Donderdag 4 en vrijdag 5 augustus         deze dagen gebruiken we voor het afwerken langs de bermen.

Na de werkzaamheden op woensdagavond 3 augustus wordt het werkvak opengesteld voor al het verkeer.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden is de Meikampgraaf voor bestemmingsverkeer bereikbaar. Houdt u wel rekening met mogelijk extra reistijd. Omleidingen worden aangegeven door middel van gele bebording. Na werktijd (tussen 17:00  – 06:00) is de rijbaan toegankelijk voor bestemminsverkeer. Gedurende de eerste 6 werkdagen staan er verkeersregelaars ter hoogte van Zeek en de Bommelkampgraaf, om het verkeer om te leiden. Het kan voorkomen dat zij het bestemmingsverkeer via de andere kant van de Meikampgraaf laten rijden om bij het perceel te laten komen.

LET OP:
Om de kwaliteit te waarborgen is tijdens de freeswerkzaamheden op 15 juli + 19 juli het werkvak in de Meikampgraaf gesloten. Ook op de asfaltdagen 21, 22 juli en 3 augustus geldt dat we tijdens werktijd het werkvak dichthouden. Wilt u hier rekening mee houden? Bestemmingsverkeer is wel voor de nood -en hulpdiensten bereikbaar.